Skolavslutning 2016

Vi firade med sång, diplomutdelning, fika med elever, föräldrar, syskon och anhöriga.

 

avslutning2016_7

avslutning2016_6

avslut2016_2

avslutning2016_5

avslut2016_3avslut2016_1