Svenska skolan

Vad innebär det att undervisningen är kompletterande?

Syftet att stärka elevernas svenska identitet i en flerspråkig miljö.

Det svenska språket står i centrum, men vi studerar även svensk samhällskunskap, historia och geografi. Vi läser svensk litteratur och ser svenska filmer. Traditioner bevaras genom skolfester kring midsommar, lucia och jul. I samband med dem sjunger vi svenska sånger och varje år försöker vi ordna en gemensam utflykt. De två senaste åren har vi deltagit i SUF-VM, en idrottsdag som genomförs på svenska skolor i hela världen.

Eleverna lär sig mer om svenska språket och Sverige, och får möjlighet att träffa andra svenska barn, ungdomar och familjer som bor i vår del av Frankrike. Många av de äldre eleverna väljer svenska som ett av sina främmande språk inom ramen för en fransk studentexamen.

Den kompletterande undervisningen i svenska kan underlätta för en elev att komma tillbaka till det svenska skolsystemet, men är INTE betygsgrundande. Om han eller hon vill läsa på svenskt universitet krävs andra förkunskaper och prov. Vår tidigare lärare Anna-Lena Olsson på Global Svenska organiserar egna kurser som förbereder för Tisus-testet. Läs mer på  http://www.su.se/svefler/tisus

För att en elev ska få delta i statsunderstödd kompletterande svenskundervisning i utlandet gäller att eleven
– är mellan 6 och 19 år.
– har grundläggande kunskaper i svenska språket i både tal och skrift.
– har en förälder som är svensk, norsk eller finsk medborgare.

Läroplan

Undervisningen har en egen läroplan som fastställts av Skolverket. Studierna sker på elevernas fritid och omfattar cirka två timmar i veckan. Eleverna får inga betyg. Läs mer på Skolverket – här finns även kursplan att ladda ner som PDF.