Svenska skolan

Vad innebär det att undervisningen är kompletterande?

Den kompletterande undervisningen har en egen läroplan som syftar till att stärka elevernas svenska identitet i en flerspråkig miljö.

Det svenska språket är viktigast men vi studerar även en del svensk samhällskunskap, historia och geografi. Vi läser också svensk litteratur och ser svenska filmer. Traditioner bevaras genom skolfester kring midsommar, lucia och jul. I samband med dem sjunger vi svenska sånger och varje år försöker vi ordna en gemensam utflykt.

Undervisningen ska underlätta för eleven att komma tillbaka till det svenska skolsystemet men den är INTE betygsgrundande. Skolföreningen kan ibland erbjuda extra hjälp till de elever som läser svenska på distans på grund- eller gymnasienivå eller som avser att genomföra Tisus för att kunna läsa på svenskt universitet. Denna hjälp ingår dock inte i skolföreningens medlemsavgift utan hanteras i direktkontakt med berörd lärare.
Mot en extra avgift kan man göra Swedex internationella språktest upp till B2-nivå och Stockholms universitets Tisus genom Anna-Lena Olsson och Svenska skolföreningen.
Länkar: http://www.folkuniversitetet.se/swedex
http://www.su.se/svefler/tisus

För att en elev ska få delta i statsunderstödd kompletterande svenskundervisning i utlandet gäller att eleven:
– är mellan 6 och 19 år.
– har grundläggande kunskaper i svenska språket i både tal och skrift.
– har en förälder som är svensk, norsk eller finsk medborgare.

Kursplan för undervisning

Undervisningen har en egen fastställd kursplan. Studierna sker på elevernas fritid och omfattar cirka två timmar i veckan. Eleverna får inga betyg. Läs mer på Skolverket här finns även kursplan att ladda ner som PDF.

KALENDARIUM