Våra lärare

Våra lärare har lärarexamen med språkinlärning som huvudinriktning, är erfarna och välutbildade.

 

Cecilia Hultgren Graille

Huvudlärare och undervisar de yngre eleverna på Villa Ingeborg. Erfarenhet av att undervisa svenska som andraspråk.

 

Diana Schwartz

Undervisar de äldre eleverna på CIV i Sophia Antipolis. Behörig högstadie- och gymnasielärare i svenska och franska.