Våra lärare

Våra lärare är erfarna och välutbildade. De har naturligtvis lärarexamen med språkinlärning som huvudinriktning.

Anna-Lena Olsson
Huvudlärare
Hon har masterexamen i språkinlärning och lärarlegitimation som ger behörighet att undervisa i svenska, engelska samt svenska som andraspråk. Anna-Lena arbetar även med vuxna inom högre utbildning och inom International Baccalaureate. Hon är skolans kontaktperson för pedagogiska frågor.

Anna-Lena Olsson

Nya utbildade lärare

Diana Schwartz

Ny lärare för de äldre eleverna på CIV i Sophia Antipolis. Behörig högstadie- och gymnasielärare i svenska och franska.

 

Cecilia Hultgren Graille

Ny lärare för de yngre eleverna på Villa Ingeborg. Erfarenhet av att undervisa svenska som andraspråk.

 

Det ska bli trevligt och intressant att få träffa er alla!