Välkommen till Svenska Skolföreningen på Rivieran

Har du barn och bor i södra Frankrike eller Monaco?

Är du eller din partner svensk, finsk eller norsk medborgare? Vill du att dina barn ska utveckla och behålla sitt svenska språk och kunskapen om svenskt samhälle och kulturliv? Då är ett medlemskap i Svenska skolföreningen på Rivieran något för dig!

Skolföreningen bedriver sedan 1986 kompletterande svenskundervisning för barn och ungdomar mellan 6 och 18 år. Verksamheten är godkänd av svenska staten genom Skolverket och vi är delfinansierade genom statsbidrag. Föreningen drivs av en föräldraledd styrelse som arbetar utan ekonomisk ersättning.

Undervisningen sköts av utbildade lärare och äger rum onsdag eftermiddag. De yngre eleverna (6-11 år) träffas på Villa Ingeborg i Cagnes sur Mer och de äldre (11-18 år) på Centre International de Valbonne (CIV) i Sophia Antipolis. Dessutom finns möjligheter till distansundervisning för de som har svårt att ta sig till alla lektioner, men ändå vill delta. Kursavgiften är 180 euro per år.

Epost: svenskaskolan.rivieran@gmail.com

Hitta rätt lokal på CIV

Det är endast elever som släpps in på CIV:s område. Det är tvång på identitetshandling som man visar upp och lämnar ifrån sig om man går in på området. Den lämnas tillbaka när ni går ut igen.

vagbeskrivning-nar-du-star-framfor-agora

Passera byggnaden som heter Agora. Fortsätt rakt fram och gå under bron så kommer du strax fram till salen som är en barack.

barack-civ

klassrum-civ

Fullt utrustat klassrum på CIV

WEBBPLATSEN HAR GRUNDLÄGGANDE INFORMATION OM 
SVENSKA SKOLFöRENINGEN PÅ RIVIERAN, 
MEN UPPDATERAS INTE REGELBUNDET.
AKTUELL INFORMATION FINNS PÅ VÅR FACEBOOKSIDA! 
https://www.facebook.com/Svenska-Skolf%C3%B6reningen-p%C3%A5-Rivieran-454328761374736/