Undervisningen i svenska är kompletterande och syftar till att stärka elevernas svenska identitet i en flerspråkig miljö.

Undervisningen är tänkt som ett stöd för att behålla ett levande språk och underlätta för de elever som så önskar att komma tillbaka till det svenska skolsystemet. Den kompletterande undervisningen är dock inte i sig betygsgrundande.

Det svenska språket är viktigast, men vi studerar även svensk samhällskunskap, historia och geografi. Vi läser svensk litteratur och ser svenska filmer. Traditioner bevaras genom skolfester kring midsommar, lucia och jul. I samband med dem sjunger vi svenska sånger och varje år försöker vi ordna en gemensam utflykt.

Många av våra elever, som till vardags går i fransk skola, har tack vare undervisningen en bra nivå och väljer ofta svenska som andra eller tredje språk i samband med studentexamen – med goda resultat!

Skolföreningen bedriver sedan 1986 kompletterande svenskundervisning för barn och ungdomar mellan 6 och 18 år. Verksamheten är godkänd av svenska staten genom Skolverket och vi är delfinansierade genom statsbidrag. Föreningen drivs av en föräldraledd styrelse som arbetar utan ekonomisk ersättning.

Vi har utbildade lärare och undervisningen äger rum onsdag eftermiddag. De yngre eleverna (6-11 år) träffas på Villa Ingeborg i Cagnes-sur-Mer och de äldre (11-18 år) på Centre International de Valbonne (CIV) i Sophia Antipolis. Dessutom finns möjligheter till distansundervisning för de som har svårt att ta sig till alla lektioner, men ändå vill fortsätta att studera svenska och delta i våra andra aktiviteter. Kursavgiften är 200 euro per år.

Annons Nya  Lärare