Lärare

Christina Forsström

Utbildad lärare i flera ämnen och bedriver all utbildning på Svenska Skolan.

Styrelse

Linda Fournié
Linda Fournié
Vice-ordförande
Maria Persson
Maria Persson
Kassör
Elin Runnquist
Elin Runnquist
Sekreterare
Adam Elmstedt
Adam Elmstedt
Ordförande
Viveka Feimanis
Styrelseledamot
Mia Lilley
Klubbmästare
Malin Wendlerkrantz
Styrelseledamot
Jessica Marsden
Styrelseledamot