Lärare

Cecilia Hultgren
Cecilia Hultgren

Huvudlärare och undervisar de yngre eleverna på Villa Ingeborg. Erfarenhet av att undervisa svenska som andraspråk.

Diana Schwarz
Diana Schwarz

Undervisar de äldre eleverna på CIV i Sophia Antipolis. Behörig högstadie- och gymnasielärare i svenska och franska.

Styrelse

Linda Fournié
Linda Fournié
Vice-ordförande
Maria Persson
Maria Persson
Kassör
Elin Runnquist
Elin Runnquist
Vice-kassör
Adam Elmstedt
Adam Elmstedt
Ordförande
Anna Wallin
Sekreterare
Mia Lilley
Klubbmästare
Malin Wendlerkrantz
Styrelseledamot