Skip to content

Lärare

Christina Forsström

Utbildad lärare i flera ämnen och bedriver all utbildning på Svenska Skolan.

Styrelse

Viveka Feimanis
Ordförande
Veronica Cornelis
Vice Ordförande
Maria Persson
Maria Persson
Skattmästare
Malin Wendlerkrantz
Kommunikationsansvarig & Sekreterare
Adam Elmstedt
Adam Elmstedt
Styrelseledamot
Jessica Marsden
Styrelseledamot
Elin Runnquist
Elin Runnquist
Styrelseledamot