Lärare

Katarina Törnblom

Huvudlärare och undervisar de yngre eleverna på Villa Ingeborg. Lärarexamen 2010.

Denise Demirel

Undervisar de äldre eleverna på distans. Behörig gymnasielärare i SO och språk.

Styrelse

Linda Fournié
Linda Fournié
Vice-ordförande
Maria Persson
Maria Persson
Kassör
Elin Runnquist
Elin Runnquist
Vice-kassör
Adam Elmstedt
Adam Elmstedt
Ordförande
Anna Wallin
Sekreterare
Mia Lilley
Klubbmästare
Malin Wendlerkrantz
Styrelseledamot