Distans

Vi erbjuder också undervisning på halvdistans via internet för äldre elever som av olika skäl har svårt att ta sig till Sophia Antipolis varje vecka. Gemensamma träffar förekommer.