Skip to content
Centre International de Valbonne, CIV, i Sophia Antipolis.

CIV

De äldre eleverna i högstadie- och gymnasieålder går i skola i närheten av Antibes och Valbonne. Lektioner befinner sig på Centre International de Valbonne i Sophia Antipolis.

OBS. Pga Covid-19 så hålls all undervisning för de äldre elverna på distans

Hitta Hit

När man tagit sig till CIV så ska man gå ner till Agora. Skyltar finns på området.

Det är endast elever som släpps in på CIV:s område och det kan förekomma att vakten frågar efter identitetshandling.

Passera byggnaden som heter Agora. Fortsätt rakt fram och gå under bron så kommer du strax fram till salen som är en barack.